منظور از حمایت معیشتی در فرسام فراهم آوردن امکانات حداقل زیستی از قبیل خوراک و پوشاک و ….برای مددجویان نقاط محروم است.ما از دو طریق این امکانات حداقلی را برای فرزندان خود پیگیری می کنیم:

۱. کمک نقدی حامیان

۲. تهیه و ارسال بسته های حمایتی (کمک های غیر نقدی)

• کمک نقدی از طریق واریز وجه نقد به حساب موسسه خیریه است که توسط حامیان ثابت به صورت ماهانه، چند ماهه و یا سالانه تامین می شود و این وجوه بدون کم و کاست مستقیما به حساب شخص حقیقی مددجو واریز می گردد.

ممکن است مبالغ پرداختی حامیان با میزان تورم سالانه و مخارج زندگی مددجویان تناسب نداشته باشد. به این لحاظ ما برای هر فرزند بیشتر از یک حامی در نظر می گیریم. از طرف دیگر حامیان نیز گاهی بیش از یک فرزند را تحت حمایت می گیرند.

ما تا کنون ۳۱۷۲ فرزند را تحت پوشش داشته ایم که ۲۳۲۶ نفر از آنان خودکفا شده و از حمایت موسسه خارج شده اند و ۸۴۶ نفر هنوز توسط ۷۵۳ حامی بزرگوار حمایت می شوند.

• تهیه و ارسال بسته های حمایتی به مددجویان ، به صورت متناوب، سالانه چند نوبت، صورت می گیرد. علاوه بر آن کمک های موردی و متفرقه نیز در موضوعات مختلف بنا به درخواست مددجویان به آنها ارائه می گردد. حامیان پیوسته و ناپیوسته ی ما چتر این حمایت ها در دست دارند.

 

جدول کمک های معیشتی غیر نقدی (تا آبان ۹۹)

موضوعتعداد/مورد
تهیه و توزیع ماهانه گوشت گوسفند و مرغ در نقاط محروم۳۲۵۰۰ (راس/ قطعه)
تهیه و توزیع بسته های معیشتی در مناسبت های مختلف (نوروز، محرم، رمضان)۴۰۰۰ بسته
تعمیر و احداث منزل و حمام۱۲ مورد
تهیه و توزیع غذای نذری در روستای محروم۱۲ مورد
تهیه و ارسال البسه و کفش۷۱ دوره