موسسه خیریه فرزندان صالح فردا ساز امین (فرسام) تحت پوشش سازمان بهزیسیتی کشور فعالیت می کند.

ما پیشتر، به همت والای حامیان کریم خیریه، فرزندانی را زیر چتر حمایت داشتیم، در میان آنها تعدادی از فرزندان بهزیستی هم بودند، ولی در مسیر همراهی با بهزیستی، مصم شدیم تا اهداف بیشتری را سر لوحه ی کارهای خود قرار دهیم و در راستای پیشینه ی فعالیت های خود، برای تحقق ۶ هدف اصلی، اعلام آمادگی نمودیم:

با گزینش این اهداف، عملا گروه هدف ما توسعه پیدا می کند، و علاوه بر فرزندان خانواده های محروم سایر گروه های آسیب دیده را نیز شامل می شود.

چشم انداز ما این است که در آینده، خانواده را واحد خدمت رسانی خود قرار دهیم و فرزندان را در محیط طبیعی خانواده های خودشان رصد و حمایت کنیم.

شما تا کجا با ما همراه می شوید؟


“کسی که یک دری از خیر به رویش باز شد آن را غنیمت بشمارد، زیرا نمی داند چه وقت به روی او بسته خواهد شد” حضرت محمد (ص)