موسسه خیریه فرزندان صالح فرداساز امین | 22858908-021 info@farsamcharity.ir

موفقیت در ساخت و تجهیز کتابخانه در زابل

موفقیت در ساخت و تجهیز کتابخانه در زابل

موفقیت در ساخت و تجهیز کتابخانه در زابل

خدا را شاکریم که با کمک خیرین عزیز، ساخت و تجهیز کتابخانه ی مدرسه ی حاجی عبدالله در زابل در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به پایان رسید.

 

هزینه ی این کار خیر بالغ بر ۶۷ میلیون تومان بود و بیش از سیصد جلد کتاب برای این کتابخانه تهیه گردید.

امیدواریم قدم کوچکی در اشاعه ی فرهنگ کتابخوانی در میان محصلین عزیزمان برداشته باشیم.

پاسخ دهید