اعطای وام مسکن

یکی از اولین نیازهای خانواده، داشتن سرپناه امن است.

. نیاز به سرپناه و محل امن برای زیستن از نیازهای فطری و حیاتی بشر بوده و امروزه تامین مسکن معضل قشر وسیعی از جامعه از جمله طبقات محروم و خانواده های کم درآمد می باشد و تامین هزینه های مسکن مددجویان، از ابتدا دغدغه ی ما بوده است. اعطای وام برای تامین ودیعه ی مسکن استیجاری و در یک درصد موارد، کمک هزینه ی خرید مسکن تاکنون جریان داشته و به گزارش واحد اعطای وام، تا پایان آبان ۹۹، به ۳۱۳ فقره بالغ شده است.

روش اجرایی:

  • هدایا و سرمایه های اهدایی به صورت وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان وام قرار می گیرد. حامیان سرمایه گذار با اهدای حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در زمره ی حامیان معاونت مسکن موسسه ی فرسام قرار می گیرند.

 

  • معاونت مسکن موظف است پس از انجام تحقیقات و اعلام تشخیص استحقاق ، میزان و شرایط بازپرداخت وام را طبق قوانین آن معاونت تعیین و وام را در اختیار مددجو قرار دهد. وام مسکن بدون اخذ سپرده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

  • حامیان در صورت نیاز به استرداد به سرمایه می توانند پس از ۶۰ روز از اعلام درخواست تمام مبلغ اهدایی خود را از صندوق وام دریافت کنند.
  •  

شما هم می توانید با سرمایه گذاری ذر این زمینه، خانواده های محروم را به سکونت و امنیت برسانید.