موسسه خیریه فرزندان صالح فرداساز امین | 22858908-021 info@farsamcharity.ir

توزیع ارزاق در منطقه ایوان غرب

توزیع ارزاق در منطقه ایوان غرب

توزیع ارزاق در منطقه ایوان غرب

همزمان با فعالیت های دفتر مرکزی، حضور نمایندهای فرسام در شهرهای مختلف کمک بزرگی به شناسایی خانواده ها و نیازهای آن را فراهم می آورد.

به همین سبب با همراهی حامیان عزیز موفق شدیم در منطقه ی ایوان غرب در ماه رمضان در کنار خانواده های تحت پوشش باشیم.

تهیه و توزیع ۴۰ بسته آذوقه، توزیع آش نذری و پخش گوشت گرم برای هموطنانمان از فعالیت های اخیر فرسام در این منطقه بوده است.

پاسخ دهید