قلک فرسام

قلک فرسام با قدم‌های کوچک خود و با کمک‌های شما، کارهای بزرگی برای ایجاد زندگی همراه با آرامش برای کودکان و بیماران تحت پوشش انجام میدهد. پس با داشتن این قلک، به قدرت این قدم‌ها برای ادامه این مسیر سخت اضافه کنیم تا روزی بتوانیم موفقیت و سلامتی مددجویانمان را جشن بگیریم.

نوع قلک(ضروری)