اعطای وام مسکن

وام مسکن

یکی از اولین نیازهای خانواده، داشتن سرپناه امن است.

. نیاز به سرپناه و محل امن برای زیستن از نیازهای فطری و حیاتی بشر بوده و امروزه تامین مسکن معضل قشر وسیعی از جامعه از جمله طبقات محروم و خانواده های کم درآمد می باشد و تامین هزینه های مسکن مددجویان، از ابتدا دغدغه ی ما بوده است. اعطای وام برای تامین ودیعه ی مسکن استیجاری و در یک درصد موارد، کمک هزینه ی خرید مسکن تاکنون جریان داشته و به گزارش واحد اعطای وام، تا پایان آبان ۹۹، به ۳۱۳ فقره بالغ شده است.

روش اجرایی:

  • هدایا و سرمایه های اهدایی به صورت وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان وام قرار می گیرد. حامیان سرمایه گذار با اهدای حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در زمره ی حامیان معاونت مسکن موسسه ی فرسام قرار می گیرند.
  • معاونت مسکن موظف است پس از انجام تحقیقات و اعلام تشخیص استحقاق ، میزان و شرایط بازپرداخت وام را طبق قوانین آن معاونت تعیین و وام را در اختیار مددجو قرار دهد. وام مسکن بدون اخذ سپرده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
  • حامیان در صورت نیاز به استرداد به سرمایه می توانند پس از ۶۰ روز از اعلام درخواست تمام مبلغ اهدایی خود را از صندوق وام دریافت کنند.

بازسازی منازل مددجویان

نوسازی
بازسازی